Psycho-diagnostisch onderzoek is een psychologisch onderzoek gericht op de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van een persoon. Aanvullend kan eventueel een didactisch onderzoek plaatsvinden. De aard van het onderzoek is indicerend en handelingsgericht.
Aan het onderzoek wordt een behandelplan toegevoegd waarvan de concrete invulling in overleg met alle betrokkenen vorm krijgt.
Onderzoek naar o.a. AD(H)D, Autismedyslexie, dyscalculie of hoogbegaafdheid behoort tot de mogelijkheden.