In 2020 valt de vergoede zorg onder de Generalistische Basis GGZ. Hierbinnen wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de Basis GGZ:
- Basis GGZ kort
- Basis GGZ middel
- Basis GGZ intensief
- Basis GGZ chronisch
Uw zorgvraagzwaarte, gebaseerd op een intakegesprek en de door mij gestelde diagnose, bepaalt bij welke prestatie u ingedeeld wordt.

De geleverde prestatie wordt achteraf bij de gemeente (jeugd tot 18 jaar) of zorgverzekeraar gedeclareerd. Hierbij worden de door de gemeente en de NZA vastgestelde tarieven gehanteerd (www.nza.nl; tariefbeschikking generalistische basis-ggz TB/CU-7117-4).
Wanneer een behandeling heel snel stopt, kan een Onvolledig behandeltraject (OVP) in rekening gebracht worden. 

Voor niet-vergoede zorg wordt 75,00 per consult in rekening gebracht. Dit tarief wordt ook gehanteerd wanneer cliënten de kosten van diagnostiek of behandeling zelf willen betalen.

Houdt u rekening met het eigen risico (385,00) voor alle zorg in het basispakket van uw zorgverzekering. Uitgebreid diagnostisch onderzoek en begeleiding van leerproblemen vallen niet onder de vergoede zorg. Ook relatieproblemen en werkgerelateerde problemen vallen niet onder de zorg in het basispakket. Vergoeding is soms wel mogelijk vanuit een aanvullende verzekering.