Wanneer u niet tevreden bent met de door mij verleende behandeling of gevolgde werkwijze, nodig ik u uit dit eerst met mij te bespreken. Mochten we samen niet tot een oplossing kunnen komen, kunt u overwegen een klacht in te dienen.
Ik ben zowel aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) als de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO).
Op de websites van beide verenigingen vindt u het klachtenreglement.

Ik ben tevens geregistreerd bij de Klachten- en Geschillencommissie Psychische en Pedagogische zorg van P3NL.
Hier kunt u zo nodig ondersteuning of bemiddeling vragen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.