Al heel jong werd ik geraakt door het welbevinden van anderen. Ik koos voor een opleiding als Orthopedagoog die ik medio 1985 met de specialisatie leer- en gedragsmoeilijkheden afrondde. Na enige jaren richtte ik mijn blikveld ook op andere leeftijdsgroepen en andere vormen van problematiek. Ik verwierf de registratie GZ-psycholoog en volgde diverse postdoctorale opleidingen waaronder de Masteropleiding Oplossingsgerichte Therapie en de Masteropleiding Oplossingsgerichte Coaching en Management.

Binnen mijn handelen en coaching staat de overtuiging centraal dat een persoon over voldoende mogelijkheden beschikt om terug te kunnen komen in zijn of haar kracht. In een eerste telefonisch contact verken ik samen met u of de jeugdige of ik de juiste hulpverlener ben. Is dit het geval dan vindt een verdieping van de klachten en hulpvraag plaats en verricht ik, indien dit wenselijk en verhelderend is, psychodiagnostisch onderzoek.

In mijn praktijk bied ik op een oplossingsgerichte, cognitieve, wijze begeleiding of coaching aan jeugdigen.
Hierbij maak ik ook gebruik van ACT, MBCT en IBSR.
Wanneer de aard van problemen nog niet duidelijk is, verricht ik psychodiagnostisch onderzoek om behandeldoelen helder te krijgen.
Ik ben Cogmedcoach. Kinderen, jongeren of volwassenen kunnen via mij de Cogmed Werkgeheugentraining volgen. 
Ik ben enkele jaren bestuurslid geweest van de Stichting Dyslexie Limburg.
Sedert 1992 heb ik me bezig gehouden met de ontwikkeling van leesondersteunende middelen voor uitgeverijen.
Ook heb ik enkele jaren geparticipeerd in de toelatingscommissie van een school voor Speciaal Onderwijs (Cluster IV).
Verder heb ik gedurende drieeneenhalf jaar, naast mijn praktijk, een leidinggevende functie vervuld binnen een organisatie waar waarneming en beleving centraal stond. In deze functie heb ik me in arbeidsgerelateerde problematiek verdiept, assessments verricht en mede vorm gegeven aan de training van veranderingsprocessen.
Ik ben enkele jaren docent geweest bij Studiecentrum Rechtspleging (SSR).

Orthopedagoog-generalist NVO, BIG-nr. 49049609131
Registerpsycholoog NIP / Gezondheidszorg, BIG-nr. 09049609125
Registerpsycholoog NIP /Kinder & Jeugd
Dyslexiedeskundige NVO-NIP

Lid NVO en NIP en daarom gehouden aan de beroepscodes van beide verenigingen.

Lid van de Coöperatieve Vereniging Vrijgevestigde Jeugd GGZ Nijmegen en omstreken.
www.vrijgevestigdejeugdggznijmegen.nl

Kwaliteitsstatuut
Privacy policy

  AVG-OK