Soms loopt het niet zo lekker in het leven of binnen een team. De communicatie en interactie met de omgeving, collega’ s en/of leidinggevenden verloopt niet zoals men dat zou wensen. Veranderingen worden voor onmogelijk gehouden en er is op sommige momenten sprake van weerstand.
Coachingsgesprekken of teamcoaching kunnen inzicht geven en ondersteunen bij het terugvinden van de balans en het aangaan van veranderingsprocessen. De gewenste situatie wordt verkend. Ook kunnen methodieken zoals een drijfverenonderzoek of verkenning van kernkwaliteiten als hulpmiddel worden ingezet om inzicht te krijgen in de wijze waarop denkpatronen de communicatie, interactie en motivatie bij de betrokkenen bepalen. Er worden mogelijkheden geboden voor persoonlijke coaching en/of teamcoaching.