Bij persoonlijke problemen, problemen in een gezin of werkomgeving wordt samen de gewenste situatie verkend en stappen richting deze gewenste situatie verhelderd.
Persoonlijke doelen en mogelijkheden vormen daarbij het uitgangspunt.