Voor dit advies wordt een inventarisatie gemaakt van de sterke en minder- sterke kanten van een persoon wat betreft capaciteiten, persoonlijke eigenschappen en interesses.