In 2022 wordt de vergoede zorg per consult volgens het Zorgprestatiemodel bij uw zorgverzekering in rekening gebracht.
De consultatieduur en inhoud van de geboden hulp (diagnostiek of behandeling) vormen de basis voor de declaratie.
Hierbij zullen de door de NZA vastgestelde en door uw zorgverzekering toegekende tarieven gehanteerd worden.
 
Bij jeugdigen tot 18 jaar wordt geboden hulp binnen de GBGGZ bij de gemeente gedeclareerd.

Voor niet-vergoede zorg wordt 75,00 per consult in rekening gebracht. Dit tarief wordt ook gehanteerd wanneer cliënten de kosten van diagnostiek of behandeling zelf willen betalen.

Houdt u rekening met het eigen risico (385,00) voor alle zorg in het basispakket van uw zorgverzekering. Uitgebreid diagnostisch onderzoek en begeleiding van leerproblemen vallen niet onder de vergoede zorg. Ook relatieproblemen en werkgerelateerde problemen vallen niet onder de zorg in het basispakket. Vergoeding is soms wel mogelijk vanuit een aanvullende verzekering.