Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, het richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

Jungle Memory is een computergestuurd Werkgeheugentrainingsprogramma waarbij kinderen 8 weken lang 4 dagen per week, ongeveer 10-20 minuten per dag zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen. Ze worden daarbij aan de zijlijn bijgestaan door mij als coach die via internet de verrichtingen van het kind kan volgen en dit met het kind en ouder of leerkracht bespreekt.

Doordat in de training gewerkt wordt aan de hand van dubbeltaken en oefeningen die belangrijk zijn voor het leren, zijn de effecten direct na de training merkbaar.
Onderzoek heeft uitgewezen dat deze effecten 8 maanden later nog steeds aanwezig zijn.

HELAAS KAN DEZE TRAINING NIET MEER GEBRUIKT WORDEN DOOR HET OPHEFFEN VAN DE ADOBE FLASH FUNCTIE. MAAK DUS GEEN CODE AAN!!

ONDERSTAANDE LITERATUUR KAN WEL INTERESSANT ZIJN OM TE LEZEN.

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail