Geboden hulp aan jeugdigen tot 18 jaar binnen de GBGGZ wordt bij de gemeente gedeclareerd.

Voor niet-vergoede zorg wordt 75,00 per consult in rekening gebracht. Dit tarief wordt ook gehanteerd wanneer cliënten de kosten van diagnostiek of behandeling zelf willen betalen.