In mijn praktijk bied ik op een oplossingsgerichte, cognitieve, wijze begeleiding of coaching aan jeugdigen.
Hierbij maak ik ook gebruik van ACT, MBCT en IBSR.
Wanneer de aard van problemen nog niet duidelijk is, verricht ik psychodiagnostisch onderzoek om behandeldoelen helder te krijgen.
Ik ben Cogmedcoach. Kinderen, jongeren of volwassenen kunnen via mij de Cogmed Werkgeheugentraining volgen. 
Ik ben enkele jaren bestuurslid geweest van de Stichting Dyslexie Limburg.
Sedert 1992 heb ik me bezig gehouden met de ontwikkeling van leesondersteunende middelen voor uitgeverijen.
Ook heb ik enkele jaren geparticipeerd in de toelatingscommissie van een school voor Speciaal Onderwijs (Cluster IV).
Verder heb ik gedurende drieeneenhalf jaar, naast mijn praktijk, een leidinggevende functie vervuld binnen een organisatie waar waarneming en beleving centraal stond. In deze functie heb ik me in arbeidsgerelateerde problematiek verdiept, assessments verricht en mede vorm gegeven aan de training van veranderingsprocessen.
Ik ben enkele jaren docent geweest bij Studiecentrum Rechtspleging (SSR).