Binnen mijn handelen en coaching staat de overtuiging centraal dat een persoon over voldoende mogelijkheden beschikt om terug te kunnen komen in zijn of haar kracht. In een eerste telefonisch contact verken ik samen met u of ik de juiste persoon ben om u te helpen. Is dit het geval dan vindt een verdieping van de klachten en hulpvraag plaats en verricht ik, indien dit wenselijk en verhelderend is, psychodiagnostisch onderzoek.
Bij werkgerelateerde vragen kunnen ook andere instrumenten ingezet worden.