Orthopedagoog-generalist NVO, BIG-nr. 49049609131
Registerpsycholoog NIP / Gezondheidszorg, BIG-nr. 09049609125
Registerpsycholoog NIP /Kinder & Jeugd
Dyslexiedeskundige NVO-NIP

Lid NVO en NIP en daarom gehouden aan de beroepscodes van beide verenigingen.

Lid van de Coöperatieve Vereniging Vrijgevestigde Jeugd GGZ Nijmegen en omstreken.
www.vrijgevestigdejeugdggznijmegen.nl

Kwaliteitsstatuut
Privacy policy

  AVG-OK